آموزشی

صفحه

فعالیتها

 موضوع  درس  

شماره    درس

تاریخ

هفته

ماه

13-9

پرسش شفاهی

قواعد ترکیب

اول

 

اول

مهر

23-14

پرسش شفاهی

جملــــــــــــــــــــه

دوم

 

دوم

30-24

ازمون کتبی

مطابقت نهاد و فعل – گروه فعلی

سوم

 

سوم

41-31

پرسش شفاهی

نمایش نامه – فیلم نامه

چهارم

 

چهارم

49-42

پرسش شفاهی

واژه و واژگان در زبان- دستور خط فارسی (1)

پنجم و ششم

 

پنجم              

آبان

58-50

پرسش شفاهی

جمله ی ساده و اجزای آن

هفتم

 

ششم

65-59

آزمون کتبی املا تقریری

نوشته های ادبی 1

هشتم

 

هفتم

73-66

پرسش شفاهی

گروه اسمی

نهم

 

هشتم

81-74

پرسش شفاهی

نوشته های ادبی  (2)

دهــم

 

نهم

آذر

88-82

پرسش شفاهی

ساختمان واژه  (1)

یازدهم

 

دهم

92-89

پرسش شفاهی

دستور خط فارسی (2)+ قسمتی از درس سیزدهم                            

دوازدهم

 

یازدهم

98-93

املاتقریری+آزمون کتبی

 دنباله  درس نوشته های ادبی (3)

سیزدهم

 

دوازدهم

106-99

پرسش شفاهی

نظام معنایی زبان

چهاردهم

 

سیزدهم            

104-9

آزمون کتبی

 تکرار  دروس  گذشته  همراه  آزمون

دوره دروس

 

چهاردهم

دی

 

 

زمان برگزاری آزمون ترم اول

...........

 

 

 

 

زمان برگزاری آزمون ترم اول

 

 

 

 

 

زمان برگزاری آزمون ترم اول

 

 

 

 

 

تعطیل رسمی

 

 

 

بهمن

115-107

پرسش شفاهی

ساختمان واژه  (2)

پانزدهم

 

پانزدهم

124-116

پرسش شفاهی

بازگردانی-باز نویسی-باز آفرینی

شانزدهم

 

شانزدهم

129-125

پرسش شفاهی

دستور تاریخی (1)

هفدهم

 

هفدهم

 

 

 

 

 

 

136-130

آزمون کتبی

طنــــــــــــز پردازی

هیجدهم

 

هیجدهم

اسفند

150-137

پرسش شفاهی

دستور تاریخی (2)دستور خط فارسی (3)

نوزده وبیست

 

نوزدهم

162-151

املا تقریری

مرجع شناسی

بیست و یک

 

بیستم

168-163

آزمون کتبی

دستور  تاریخی  (3)

بیست و دو

 

بیست و یکم

 

ــــــــــــــــــــــ

تعطیلات نــــــــــــــــــــــــــوروز

ـــــــــــــــــــ

 

 

فروردین

 

 ـــــــــــــــــــــــ

تعطیلات نــــــــــــــــــــــــــوروز

ــــــــــــــــ

 

 

174-169

پرسش شفاهی

نقش های  زبان

بیست و سه

 

بیست و دوم

175-189

پرسش شفاهی

اسناد و نوشته های حقوقی

بیست و چهار

 

بیست و سوم

192-189

پرسش شفاهی

دستورخط فارسی (4)+ قسمتی از درس 26

بیست وپنجم

 

بیست و چهارم

اردیبهشت

198-193

املا تقریری

دستور تاریخی  (4)

بیست و ششم

 

بیست وپنجم

210-199

پرسش شفاهی

ویـــــــــرایش

بیست و هفتم

 

بیست و ششم

 

آزمون کتبی

آمادگی برای امتحان هماهنگ ورفع اشکال

دوره کتاب

 

بیست و هفتم

با تو نام هیچ کس نبود روا

طرح درس  سالانــــــــه    ( 91-90 )

درس : کتاب  زبان فارسی (3)  تخصصی کد 4/249                                 رشته  : علوم انسانی           کلاس : سوم علوم انسانی

تهیه کننده : خانم دشتی /دبیر  زبان و ادبیات فارسی                       واحد آموزشی : دبیرستان ....... منطقه تهران

 

 

 

طرح درس روزانه      91-90

 عنوان کتاب     :               زبان فارسی  3 تخصصی – کد کتاب 4/249

موضوع تدریس :              درس بیست و یکم  مرجع شناسی  صص 162-151

مدت  جلسه       :   90  دقیقه                                   تاریخ ارائه درس :  جلسه بیست  و یکم  -اسفند ماه&         

تهیه کننده         : خانم دشتی        دبیر زبان و ادبیات فارسی            

  واحدآموزشی   : دبیرستان دخترانه .......منطقه .... شهر تهران

 

 

 اهداف کلی

 

                  دانش آموز پس از تدریس این درس با مراجع عمده ی تحقیق آشنا خواهد شد.

 

 

 

 

اهداف جزیی

انتظار می رود در پایان  این درس دانش آموز بتواند :

v     از مراجع تحقیق  نوشتاری و شنیداری و دیداری  بدرستی استفاده کند.

v     مراج اصلی را در هر زمینه  از مراجع فرعی تشخیص دهد.

v     مراجع اصلی را نام ببرد.

v     چهار دایره المعارف معم فارسی را نام ببرد .

v     چند کتابنامه و زندگینامه  نام ببرد.

v     مراجع تحقیق  چاپی و غیر چاپی را بشناسد.

v     مزایای استفاده از رایانه  را در کار پژوهش بیان کند.

v     مدخل مورد نظر خود را در دایره المعارف ها به آسانی بیابد.

 

خلاصه و مرور درس قبل

درس قبل توسط معلم یاران  قبل از حضور دبیر با پرسش کتبی مرور شده است.

 

خلاصه درس قبل توسط دانش آموزان فعال  مرور می شود

درس گذشته رفع اشکال  می شود

 

 

 

 

 

 

 

اهداف رفتاری

دانش آموز :

Ø      دایره المعارف را شرح  می دهد .

Ø      دایره المعارف فارسی را توصیف می کند.

Ø      طریقه ی کاربرد دایره المعارف و دیگر کتب  مرجع   را شرح میدهد .

Ø      اطلس هارا  می شناسد و مشهورترین آنها را نام می برد.

Ø      کتب مربوط به زندگی نامه ها را می شناسد و برخی از زندگینامه های خاص ادبیات علوم انسانی را نام می برد .

Ø      در کار گروهی تحقیقی می تواند با  گروه همکاری کند.

Ø      منابع فرعی را می شناسد و نام می برد.

Ø      طریقه ی کاربرد منابع دیداری و شنیداری  از جمله  رایانه  ، نوارهای فیلم ، عکس ، اسلاید ، میکرو فیلم و میکرو فیش  و.. را می داند .

Ø      با امکانات کتابخانه ها  آشنا شده  و می تواند  از آن استفاده کند .

 

 

 

 

 

ارزشیابی تشخیصی

(تجارب یادگیرنده )

 

قبل از آغاز تدریس از دانش آموزان سوال می شود :

Ø      با مراجع تحقیق  تا چه اندازه آگاهی دارید؟

Ø      -آیا می دانید دایره المعارف  چیست ؟ چند نمونه نام  ببرید ؟

Ø      با مراجع تحقیق  دیداری و شنیداری ( رایانه و.....) چقدر آشنا هستید ؟

Ø      آیا به کتابخانه های بزرگ و دارای امکانات رفته اید ؟ با امکانات آن تا چه اندازه آشنایی دارید ؟

Ø      کتابهای مرجع به چند دسته تقسیم می شوند ؟

Ø      با چه مجلات و نشریاتی آشنایی دارید ؟

Ø      شما برای کار  تحقیقی خود از چه روشی بهره می برید ؟ 

 

گروههای تدریس

 تدریس به صورت کارگاهی و یا U شکل  در کتابخانه  اداره می شود

 

 مواد و وسایل  کمک آموزشی

 

 از آنجا که  تدریس در محیط کتابخانه انجام می شود   از کتابهای مرجع،  فیلم ،میکرو فیلم ،میکرو فیش ، رایانه، اینترنت ، اطلس ها ،  نشریات و مراجع فرعی دیگر میتواند سود جست .

فضای آموزشی

 

 محیط  کتابخانه  دبیرستان و در صورت امکان یکی از کتابخانه های  بزرگ و مجهز شهر(کتابخانه ملی یا مجلس

الگوهای تدریس

 

-          تلفیقی از الگوهای :  روش کار       ، روش بحث گروهی ، پرسش و پاسخ و روش  پژوهش

روش تدریس

Ø      روش پرسش پاسخ

Ø      روش مشارکت گروهی

Ø      روش گردش علمی

Ø      روش توضیحی

Ø      روش سخنرانی

 

ارزشیابی پایانی

در پایان تدریس از دانش آموز  انتظار می رود به سوالات زیر پاسخ دهد:

Ø      مراجع تحقیق  نوشتاری و دیداری و شنیداری  را با زیر مجموعه ها یش شرح داده و معرفی نماید.

Ø      طریقه ی کاربرد مراجع چاپی و رایانه و اطلس ها  نوارهای فیلم  میکرو فیلم و میکرو فیش  را بداند .

Ø      طریقه تحقیق کتابخانه ای را فرا گرفته و برای کار تحقیقی خود بدرستی  مطلب مورد نظررا جستجو نماید.

Ø      براحتی از طریق اینترنت بتواند مطالب مورد نظر را جستجوکند.

 

 

 

تعیین تکلیف

 دانش آموزان موظفند یک کار تحقیقی  (   فردی  یا گروهی  )    با عنوان .........برای  هفته  ی آینده از طریق تحقیق  کتابخانه ای  تهیه کنند  و همراه  خود بیاورند .

همچنین یک گزارش از بازدید  کتابخانه  بنویسند .

+ نوشته شده در  یکشنبه ششم آذر ۱۳۹۰ساعت 18:26  توسط خسروی  |